Lär dig tala så andra lyssnar

Individuell talarcoachning

Lär dig tala så andra lyssnar


Lär dig utnyttja dina personliga redskap på effektivaste sätt.


Låt rösten  bli stark och ge pondus.


Låt dina gester och ditt kroppsspråk förstärka ditt budskap och hjälpa dig nå fram till din publik.


Bemästra din nervositet.


Upplägget per tillfälle innehåller både videoinspelning och olika övningar.


Vi går tillsammans igenom dina styrkor och positiva agerande vid tal framför andra och jag ger dig råd och tips på de delar som kan behöva stärkas.  

 

Du förbereder ett föredrag omfattande cirka tio minuter inför varje tillfälle. Om du önskar använda bilder via dator tar du med egen dator. 

Exempelbeskrivning 1 – Medelstor talarcoachning

 

Föreläsning, videoinspelning, feedback och genomgång 

Du föreläser under tio till femton minuter och jag spelar in dig. Vi går sedan igenom ditt framförande tillsammans och jag hjälper dig se bortanför din egen kritik.

Jag ger dig konkreta exempel på vad du redan är bra på samt ger dig råd om hur du förbättrar delar som kan bli tydligare eller säkrare. Om du känner dig nervös för att tala framför andra ger jag dig verktyg för att kunna bemästra din nervositet.

 

Analys och dokumentering av ditt framförande

Jag analyserar din video och gör en sammanställning av dina styrkor och svagheter. Jag dokumenterar tips och synpunkter samt ger konkreta exempel på varför och vad du gör helt rätt och varför och vad du kan förbättra.

 

Genomgång videoinspelning, dokumentationen, utbildning, tips och råd 

Med inspelningen och dokumentationen som bas gör vi en djupare genomgång av hur du agerar framför andra. Genom denna genomgång kommer du få en bra bas för lyckade framtida föredrag.

Exempelbeskrivning 2 – Individuellt upplägg

 

Föreläsning, videoinspelning, feedback och genomgång 

Du föreläser under tio till femton minuter och jag spelar in dig. Vi går sedan igenom ditt framförande tillsammans och jag hjälper dig se bortanför din egen kritik.

Jag ger dig konkreta exempel på vad du redan är bra på samt ger dig råd om hur du förbättrar delar som kan bli tydligare eller säkrare. Om du känner dig nervös för att tala framför andra ger jag dig verktyg för att kunna bemästra din nervositet.

 

Vi träffas igen och du gör en ny föreläsning.

Jag spelar in dig och vi går sedan igenom inspelningen för att se dina framsteg. Hittills har samtliga kunder gjort en dramatisk förbättring redan under detta andra möte, vilket är otroligt roligt att se. Mina råd fungerar. 

 

Vi träffas ytterligare, så många gånger som vi tillsammans anser varar skäligt.

Om jag bedömer att du inte behöver min hjälp mer, lovar jag att säga det till dig.

Kontakta mig om individuell talarcoachning