Lär dig tala så andra lyssnar

Kontakta mig

 
 
 
 

Talarcoachens policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Talarcoachen värnar om den personliga integriteten och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer här https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/.

 

Alla kunder skall känna sig trygga när de anförtror Talarcoachen sina personuppgifter. Talarcoachen följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

 

 • Personuppgiftsansvarig är Marie-Louise Holm. Du kan kontakta oss på info@talarcoachen.se.
 • Dataskyddsombudet på företaget är Marie-Louise Holm, info@talarcoachen.se.
 • Talarcoachen behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och registrera köp av tjänster samt videoinspelning för att utföra talarcoachning.
 • Vid sammankomster filmar vi vanligen, för att kunna använda i vår talarcoachning. Vi publicerar aldrig detta utan ditt samtycke.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen är att underlätta kontakten mellan oss och att kunna bedriva vår verksamhet.
 • De kategorier av personuppgifter som kan komma ifråga är: namn, adress, epost, telefon och videoinspelning samt i förekommande fall organisationsnummer och företagsnamn.
 • I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller Talarcoachen samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att godkänna skickad offert, underteckna till exempel avtal/kontrakt eller registrering för att få talarcoachning eller informationsbrev.
 • Information som lämnats till Talarcoachen används även för att Talarcoachen genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service till sina kunder.
 • Uppgifterna kommer inte att lämnas till någon utanför Talarcoachen. Om vi behöver lämna dina uppgifter till någon annan kommer du att meddelas vid registrering. Det gäller i de fall då vi samarbetar med andra leverantörer.
 • Dina uppgifter kommer att lagras fram tills att antingen du själv begär att bli avregistrerad eller om vi ser att vi inte längre har behov av att behålla dina uppgifter. Du kan också alltid mejla oss på info@talarcoachen.se och begära att bli avregistrerad. Personuppgifter från talarcoachningar lagras endast för att fullfölja avtal mellan Talarcoachen (en del av MH Kunskap & Konsulting) och kund. Personuppgifter i form av videoinspelningar lagras i tre år varefter de raderas.
 • Intresseavvägningen för behandlingen av dina uppgifter sker alltid med hänsyn till ditt bästa.
 • Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet.
 • Du har rätt att klaga till Datainspektionen, som är en tillsynsmyndighet.
 • Uppgifterna vi lagrar kommer antingen från dig själv eller från allmänt tillgängliga källor.